MO Želiezovce

Revír č. 2 – 1630 – 1 – 1 OR Iplík č. 1

Vodná plocha odstaveného ramena /1hektár/ rieky Hron v katastri pri obci Ipeľský Sokolec.