MO Želiezovce

Revír č. 2 – 1570 – 1 – 1 OR Gaštanový háj

Vodná plocha odstaveného ramena pri meste Želiezovce. 1 hektár