MO Želiezovce

Akcie

Výsledky preteku detí 26.5.2024

Dňa 26.5.2024 sa na VN Svodov

konali preteky detí MO SRZ Želiezovce.
Zúčastnilo sa ich 26 detí spoločne s rodičmi.
 
V peknom slnečnom počasí 
zvíťazil : Tamás Batár ml. 313 bodov, 
2. miesto Svetlana Dániel  200 bodov,
3. miesto Emil Gallo 104 bodov.
 
V kategórii deti do 5 rokov
1. miesto  Tamáš Batár ml. 313 bodov,  
2. miesto   Adam Tégláš       98 bodov,
3. miesto   Michal Vida         75 bodov,
 
V kategórii deti do 10 rokov
1. miesto  Svetlana Dániel 200 bodov,
2. miesto  Peter Ešek           78 bodov,
3. miesto  Lara Nechita        78 bodov,
 
V kategórii deti do 14 rokov
1. miesto  Emil Gallo             104 bodov,
2. miesto  Nela Fehérváryová 52 bodov,
3. miesto  Adrian Polák           40 bodov,
 
 
Na záver pretekov boli odmenené všetky zúčastnené deti vecnými darmi od sponzorov pretekov. 
Varga Richard, Molnár Ján,  Dalida Pitáková, Drobnochov v.o.s. Zvolen,Ján Maginecz,
Poďakovanie patrí všetkým ktorí nám pomohli zorganizovať tieto preteky a potešiť naše deti.
Petrov zdar.