MO Želiezovce

Akcie

Stránkové dni jún 2024

Výbor  Miestnej organizácie 

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

oznamuje svojím členom, termín stránkových hodín –

platenie členských príspevkov a výdaj povolení na rok 2024.

 

3.6.2024 od   16:00 do 17:00 

 

Informácie: 0917 821 193

 

/ prípadné zmeny budú uverejnené na stránke MO SRZ, alebo informačnej tabuli pri rybárskom dome /