MO Želiezovce

ryba pries1

zákon o rybárstve

Miestny rybársky poriadok

ryba pries1

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

platný na rok 2020

ryba pries1

Nový zákon o rybárstve 216 z 13. júna 2018

Nový zákon o rybárstve platný od 01.01.2019

ryba pries1

Vyhláška k zákonu 216 z 13. júna 2018

Vyhláška k zákonu 216 z 13. júna 2018