Revír č. 2 – 5341 – 1 – 1 VN Šarovce

Vodná plocha nádrže (19,8 ha) pri obci Šarovce od MVE Šarovce  po cestný most  Tekovské Lužany-Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov stavby MVE Šarovce.