MO Želiezovce

Revír č. 2 – 5330 – 1 – 1 VN Svodov

Vodná plocha nádrže pri meste Želiezovce časť Svodov – Samota. 1hektár.