Revír č. 2 – 2650 – 1 – 1 Sikenica č. 1

Čiastkové povodie Sikenice od ústia do Hrona po cestný most Mýtne Ludany – Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ústia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok.