Revír č. 2 – 1990 – 1 – 1 OR Vozokanské

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Hronovce.