MO Želiezovce

Revír č. 2 – 1930 – 1- 1 OR Svodov malé a dlhé

Vodná plocha dvoch odstavených ramien pri obci Svodov.