MO Želiezovce

Revír č. 2 – 1840 – 1 – 1 OR Nový potok

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.