MO Želiezovce

Revír č. 2 – 1810 – 1- 1 OR Mikulské

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce časť Mikula.