MO Želiezovce

Revír č. 2 – 1710 – 1 – 1 OR Kukučínov

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kukučínov. 2 hektáre.