Revír č. 2 – 1650 – 1 – 1 OR Jarocké

Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Hron pi meste Želiezovce, osada Jarok.