Revír č. 2 – 1640 – 1 – 1 OR Iplík č. 2, 3

Vodná plocha dvoch odstavených ramien rieky Ipeľ v katastri obce Pástovce.