MO Želiezovce

Revír č. 2 – 1600 – 1 – 1 OR Hrable č. 1, 2

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce.