Revír č. 2 – 0780 – 1 – 1 Ipeľ č. 2

Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Revír je hraničná voda.V úseku od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára, na základe rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1