Funkcionári a komisie

 


Členovia výboru:

Ľudovit Fuxhoffer

-

predseda

Norbert Romada

-

podpredseda

Adrian Pustai

-

tajomník

Robert Polcsák

-

pokladník

MVDr. Martin Sýkorčin

-

hlavný hospodár

Ján Topán

-

hospodár

Bc. Štefan Vykukel

-

člen výboru

Attila Dániel

-

člen výboru

Tibor Keil

-

člen výboru


Kontrolná komisia:

Ľuboš Sziller

predseda komisie

Čatlóš Robert

člen komisie

Jozef Belica

člen komisie

Disciplinárna komisia:

Mgr.Šárik Gabriel

predseda komisie

Bohumel Maroš

člen komisie

Batár Tomáš

člen komisie