Funkcionári a komisie

 


 
Členovia výboru:
 

Ľudovit Fuxhoffer

-

predseda

Mgr. Marin Špleha

-

tajomník

Norbert Romada

-

hlavný hospodár

Keil Tibor

-

člen výboru

Ján Topán

-

hospodár

Róbert Polcsák

-

pokladník

Bc. Štefan Vykukel

-

člen výboru

Hajnovič Robert

-

člen výboru

Sýkorčin Martin

-

hospodár


 
Kontrolná komisia:
 

Gubicz Karol

člen

Sziller Ľuboš

predseda

Belica Jozef

člen

 
Disciplinárna komisia:
 

Mgr.Šárik Gabriel

predseda

Batár Tomáš

člen

Pusztai Adrian

člen

[table “9” not found /]