Funkcionári a komisie


 
Členovia výboru:
 

Ľudovit Fuxhoffer

-

predseda

Mgr. Marin Špleha

-

tajomník

Norbert Romada

-

hlavný hospodár

Keil Tibor

-

člen výboru

Ján Topán

-

hospodár

Róbert Polcsák

-

pokladník

Bc. Štefan Vykukel

-

člen výboru

Hajnovič Robert

-

člen výboru

Sýkorčin Martin

-

hospodár


 
Kontrolná komisia:
 

Gubicz Karol

člen

Sziller Ľuboš

predseda

Belica Jozef

člen

 
Disciplinárna komisia:
 

Mgr.Šárik Gabriel

predseda

Batár Tomáš

člen

Pusztai Adrian

člen

Rybárska stráž - telefón denne k dispozícii: 0917 821 193
Rybárska stráž:

1.

Gabriel Ábel

0905 920 562

2.

Zuzana Babičková

0908 856 646

3.

4.

Jozef Belica

0903 787 904

5.

Attila Cserba

0903 150 312

6.

7.

Ľudovit Fuxhoffer

0917 821 193

8.

František Gašparík

0949 512 449

9.

Pavol Gilyán

0905 803 926

10.

Alexander Gyürky

0905 351 642

11.

Csaba Gyürky

0918 711 540

12.

13.

Dionýz Kukliš

0915 243 801

14.

Norbert Romada

0917 526 138

15.

Norbert Szalay

0948 001 315

16.

Martin Špleha

0905 784 367

17.

18.

Ján Topán

0905 717 896

19.

Štefan Vykukel

0905 892 680