O nás

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Želiezovce

Slovenský rybársky zväz je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. O združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva a rybolovu, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu a čistoty vôd a okolitej prírody o zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva.