Brigáda 24.02.2024 MVE Železovce

Výbor Miestnej organizácie

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

oznamuje svojím členom, že

dňa 24.02.2024 od 08.00 h / sobota /

 sa uskutoční brigáda na MVE Želiezovce.

Likvidácia náletových stromov a konárov, zber naplaveného odpadu.

Vhodná obuv, píla, hrable.
Zraz na MVE.

Informácie : 0917 821 193