Zarybnenie 15. november 2023. Pozor obmedzenie lovu.

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – MIESTNA ORGANIZÁCIA Ž E L I E Z O V C E

ul. SCHUBERTOVA č. 31, 937 01, Ž EL I E Z O V C E

Výbor

Miestnej organizácie

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

oznamuje svojím členom, že zarybnenie revírov MO

násadou K3 4.500 kg.  v hodnote 17 100.-€

Všeobecný zákaz lovu rýb bude do 8. 12.2023.

Lov povolený od soboty 9.12.2023.

Týka sa to revírov OR Svodov, OR Gastanový háj, OR Vozokanské.

VN Svodov – Samota  – lov povolený od 18.11.2023.

 
Dňa 9.11.2023 sme zarybňovali násadou
K2 – 6.800 kg.  v hodnote 27 200.- €