BRIGÁDA 02.12.2023 zrušená.

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – MIESTNA ORGANIZÁCIA  Ž E L I E Z O V C E

ul. SCHUBERTOVA č. 31, 937 01, Ž EL I E Z O V C E

Výbor Miestnej organizácie

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

BRIGÁDA 02.12.2023 ZRUŠENÁ PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE.

náhradný termín bude zverejnený podľa počasia.

 

Dňa 02.12.2023 od 08.00 h / sobota /
na MVE Želiezovce a OR Kukučinov

Zraz na MVE Želiezovce

Likvidácia náletových drevín, vyvrátených stromov a konárov, zber

odpadkov.

Vhodná obuv – gumáky, rukavice, píla, sekera, hrable.

Informácie : 0917 821 193