Prehľad zmien v novej legislatíve platných od 01.01.2019