Cenník členského a povoleniek na rok 2021

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – MIESTNA ORGANIZÁCIA ŽELIEZOVCE

ul. SCHUBERTOVA č. 31, 937 01 ŽELIEZOVCE

Cenník platieb za rok 2021

1. Členská známka, dospelý ……………………………………………………………… 32,- €

2. Členská známka, mládež …………………………………………………………. …..17,- €

3. Členská známka, deti (6 – 14 rokov)……………………………………………. 1,- €

4. Miestne povolenie kaprové, ……………………………………………………… ..43,- €

5. Miestne povolenie kaprové zľavnené ………………………………………… 33,- €

6. Zväzové povolenie kaprové……………………………………………………….. 40,- €

7. Zväzové povolenie kaprové, deti ………………………………………………. 10,- €

8. Miestne povolenie kaprové, deti …………………………………………………. 10,- €

9. Zápisné, dospelý ………………………………………………………………………… 70,- €

10. Zápisné, mládež ………………………………………………………………………. 10,- €

11. Zápisné, deti ……………………………………………………………………………… 5,- €

12. Zväzový rybársky poriadok…………………………………………………………..1,- €

                                                                                 13.Brigáda……………………………………………………………………………………….30,-€