Výdaj povolení 23.02.2019 od 10:00 do 11:30. Zákon a vyhláška v tlačenej forme je k dispozíícii počas vydávania povoleniek.

Výbor 

Miestnej organizácie  Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

 oznamuje svojím členom,že odovzdanie a výdaj povolení sa uskutoční

 

 

26.01.2019 od 09.00 do 11:30 h

 
Nakoľko chýbajú zákon a vyhláška, ktoré budú vytlačené a doručené 
okolo 20.01.2019, žiadame členov aby zakúpenie povolení nechali po 
uvedenom termíne. O termínoch výdaja budeme informovať. 
 
Výbor MO.