Zákaz lovu MVE Želiezovce 10.09.2021

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – MIESTNA ORGANIZÁCIA

Ž E L I E Z O V C E

ul. SCHUBERTOVA č. 31, 937 01, Ž EL I E Z O V C E

Výbor Miestnej organizácie

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

oznamuje, že

v čase od 06.00 h dňa 10.9.2021/ piatok /
do 18.00 h dňa 12.09.2021 / nedeľa /

sa vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru
č. 2-0750- 1-1, Hron č. 2, nad MVE Želiezovce,
budú konať rybárske preteky LRÚ – feeder, divízia – západ,

Z uvedeného dôvodu sa podľa § 20 ods. 3 zákona o rybárstve
a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

lov rýb v uvedenom úseku Hrona a v čase

zakazuje.