Rozdelenie revírov rybárskej stráži

Rozdelenie revírov MO – SRZ Želiezovce

členom rybárskej stráže

 1. Revír č. 2-0750-1-1, Hron č. 2
Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef Belica Júr nad Hronom, ĽS medzi starým a novým mostom Od MVE Šarovce po prítok Sikenica  
František Gašparík Júr nad Hronom, PS medzi starým a novým mostom

Od MVE Šarovce po koniec Svodova

 
Bc. Štefan Vykukel PS a ĽS od MVE Želiezovce po most Želiezovce  
Mgr. Pavol Gilyán ĽS od prítok Sikenica po MVE Želiezovce  
Ľudovit Fuxhoffer PS od Svodova po MVE Želiezovce  
Zuzana Babičková ĽS od mosta Želiezovce po most Hronovce  
Norbert Szalay PS od mosta Želiezovce po prítok Vrbovec  
Norbert Romada ĽS od most Hronovce po koniec obce Čata  
Mgr. Martin Špleha PS od most Hronovce po koniec obce Čata  
 1. Revír č. 2-5341-1-1, VN Šarovce

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef Belica VN – strana Júr nad Hronom  
Bc. Štefan Vykukel VN – strana Šarovce  
František Gašparík VN – strana Šarovce  
Attila Cserba VN – strana Júr nad Hronom  
 1. Revír č. 2-0780-1-1, Ipeľ č. 2
Ján Topán hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Ján Topán Od obce Kubáňovo po hať Ipeľský Sokolec  
Dionýz Kukliš

Od hate Ipeľský Sokolec po obec Pastovce

 
 1. Revír č. 2-1840-1-1, OR Nový potok

Revír č. 2-1630-1-1, OR Iplík č. 1

Ján Topán hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Ján Topán    
Dionýz Kukliš    
 1. Revír č. 2-2110-1-1, Perec č. 2
Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Alexander Gyürky Mýtne Ludany – Sikenica  
Attila Cserba Mýtne Ludany – Sikenica  
Zuzana Babičková Sikenica – Zalaba  
Ľudovit Fuxhoffer Sikenica – Zalaba  
 1. Revír č. 2-2650-1-1, Sikenica č. 1
Norbert Romada

hospodár rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef Belica

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

 
Attila Cserba

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

 
 1. Revír č. 2-5330-1-1, VN Svodov
MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár

rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Alexander Gyürky    
Ľudovit Fuxhoffer    
Bc. Štefan Vykukel    
Norbert Romada    
 1. Revír č. 2-1930-1-1, OR Svodov

Revír č. 2-1841-1-4, OR Okrúhle – revír CHAP

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Jozef Belica    
František Gašparík    
Norbert Szalay    
 1. Revír č. 2-1570-1-1, OR Gaštanový háj
MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Mgr. Martin Špleha    
Norbert Szalay    
Bc. Štefan Vykukel    
 1. Revír č. 2-1990-1-1, OR Vozokanské č. 1, 2,

Revír č. 2-1600-1-1, OR Hrable č. 1, 2,

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Zuzana Babičková    
Bc. Štefan Vykukel    
Mgr. Martin Špleha    
 1. Revír č. 2-1710-1-1, OR Kukučínov
Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán    
Ľudovit Fuxhoffer    
 1. Revír č. 2-1810-1-1, OR Mikulské
Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán    
Ľudovit Fuxhoffer