Rozdelenie revírov rybárskej stráži na rok 2023

Rozdelenie revírov MO – SRZ Želiezovce

členom rybárskej stráže

Revír č. 2-0750-1-1, Hron č. 2

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef Belica

Júr nad Hronom, ĽS medzi starým a novým mostom Od MVE Šarovce po prítok Sikenica

 

František Gašparík

Od MVE Šarovce po koniec Svodova

 

Adrián Pustai

PS medzi starým a novým mostom Šarovce

 

Bc. Štefan Vykukel

PS a ĽS od MVE Želiezovce po most Želiezovce

 

Mgr. Pavol Gilyán

ĽS od prítok Sikenica po MVE Želiezovce

 

Ľudovit Fuxhoffer

PS od Svodova po MVE Želiezovce

 

Norbert Romada

ĽS od mosta Želiezovce po most Hronovce

 

Norbert Szalay

PS od mosta Želiezovce po prítok Vrbovec

 

Martin Urbán

ĽS od most Hronovce po koniec obce Čata

 

Mgr. Martin Špleha

PS od most Hronovce po koniec obce Čata

 

Revír č. 2-5341-1-1, VN Šarovce

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef Belica

VN – strana Júr nad Hronom

 

Bc. Štefan Vykukel

VN – strana Šarovce

 

František Gašparík

VN – strana Šarovce

 

Adrián Pustai

VN – strana Júr nad Hronom

 

Revír č. 2-0780-1-1, Ipeľ č. 2

Ján Topán

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Ján Topán

Od obce Kubáňovo po hať Ipeľský Sokolec

 

Ľudovit Fuxhoffer

Od hate Ipeľský Sokolec po obec Pastovce

 

Revír č. 2-1840-1-1, OR Nový potok

Revír č. 2-1630-1-1, OR Iplík č. 1

Ján Topán

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Ján Topán

   

Revír č. 2-2110-1-1, Perec č. 2

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Adrian Pustai

Mýtne Ludany – Sikenica

 

Martin Urban

Sikenica – Zalaba

 

Revír č. 2-2650-1-1, Sikenica č. 1

Norbert Romada

hospodár rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Jozef Belica

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

 

Norbert Romada

Od ústia pri rieke Hron po obec Hont. Vrbica

 

Revír č. 2-5330-1-1, VN Svodov

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár

rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Adrian Pustai

   

Ľudovit Fuxhoffer

   

Bc. Štefan Vykukel

   

Norbert Romada

   

Revír č. 2-1930-1-1, OR Svodov

Revír č. 2-1841-1-4, OR Okrúhle – revír CHAP

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Jozef Belica

   

František Gašparík

   

Norbert Szalay

   

Revír č. 2-1570-1-1, OR Gaštanový háj

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Mgr. Martin Špleha

   

Norbert Szalay

   

Bc. Štefan Vykukel

   

Revír č. 2-1990-1-1, OR Vozokanské č. 1, 2,

Revír č. 2-1600-1-1, OR Hrable č. 1, 2,

MVDr. Martin Sýkorčin

hospodár rybárska stráž

0918 594 451

0917 821 193

Bc. Štefan Vykukel

   

Martin Urban

   

Revír č. 2-1710-1-1, OR Kukučínov

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán

   

Adrian Pustai

   

Revír č. 2-1810-1-1, OR Mikulské

Norbert Romada

hospodár

rybárska stráž

0917 526 138

0917 821 193

Mgr. Pavol Gilyán

   

Ľudovit Fuxhoffer