Rozdelenie revírov rybárskej stráži


Na stiahnutie: Rozdelenie revírov rybárskej stráži (pravé tlačítko a ulož).
Revír č. 2-0750-1-1, Hron č. 2

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

Jozef Belica

Júr nad Hronom,
Od MVE Šarovce po prítok Sikenica

0903 787 904

František Gašparík

Od MVE Šarovce po prítok Sikenica

0949 512 449

Štefan Vykukel

PS od prítok Sikenica po MVE Želiezovce

0905 892 680

Pavol Gilyán

ĽS od prítok Sikenica po MVE Želiezovce

0905 803 926

Norbert Szalay

PS pod mostom po Vrbovec, Vrbovec

0948 001 315

Gabriel Ábel

PS pod mostom po Vrbovec, Vrbovec

0905 920 562

Zuzana Babičková

ĽS pod mostom po cestný most Hronovce

0908 856 646

Norbert Romada

ĽS od cestný most Hronovce po Čatu

0917 526 138

Ladislav Dostál

PS Hronovce – po čerpaciu stanicu pod mostom

0905 751 455

Ľudovit Fuxhoffer

PS Pohronský Ruskov – po Homokos

0917 821 193

Mgr. Martin Špleha

PS Čata - od Homokos po koniec obce Čata

0917 131 039

Revír č. 2-5341-1-1, VN Šarovce

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

Jozef Belica

VN- strana Júr nad Hronom

0903 787 904

Štefan Vykukel

VN- strana Šarovce

0905 892 680

František Gašparík

VN Šarovce

0949 512 449

Attila Cserba

VN Šarovce

0903 150 312

Revír č. 2-0780-1-1, Ipeľ č. 2

Revír č. 2-1840-1-1, OR Nový potok

Ján Topán

hospodár

0905 717 896

Dionýz Kukliš

0915 243 801

Ľudovit Fuxhoffer

0917 821 193

Norbert Romada

0917 526 138

Revír č. 2-2110-1-1, Perec č. 2

Revír č. 2-2650-1-1, Sikenica č. 1

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

Jozef Belica

Hont. Vrbica - Júr nad Hronom

0903 787 904

Zuzana Babičková

Sikenica - Zalaba

0908 856 646

Alexander Gyürky

Hont. Vrbica – Sikenica

0905 351 642

Revír č. 2-5330-1-1, VN Svodov

Attila Cserba

0903 150 312

Alexander Gyürky

0905 351 642

Ľudovit Fuxhoffer

0917 821 193

Štefan Vykukel

0905 892 680

Revír č. 2-1930-1-1, OR Svodov

Revír č. 2-1841-1-4, OR Okrúhle - revír CHAP

Jozef Belica

0903 787 904

František Gašparík

0949 512 449

Ľudovit Fuxhoffer

0917 821 193

Norbert Szalay

0948 001 315

Revír č. 2-1570-1-1, OR Gaštanový háj

Gabriel Ábel

0905 920 562

Peter Bábindeli

0915 702 785

Norbert Szalay

0948 001 315

Štefan Vykukel

0905 892 680

Revír č. 2-1990-1-1, OR Vozokanské č. 1, 2,

Revír č. 2-1600-1-1, OR Hrable č. 1, 2,

Zuzana Babičková

0908 856 646

Mgr. Martin Špleha

0917 131 039

Revír č. 2-1710-1-1, OR Kukučínov

Norbert Romada

hospodár

0917 526 138

Pavol Gilyán

0905 803 926

Ľudovit Fuxhoffer

0917 821 193

Attila Cserba

0903 150 312