Brigáda

 

Vážený členovia MO SRZ Želiezovce.

V prípade, že by mal niekto záujem odpracovať si brigádu je možné po dohode s vedením MO SRZ Želiezovce.

Ideálne je keď sa zorganizujú minimálne dvaja členovia a je možné odpracovať brigádu aj mimo pevne stanovených dátumov v čase kedy to vyhovuje členom ktorí majú čas.

V letnom období sa jedná hlavne o čistenie brehov a kosenie prístupových ciest.Vzhľadom na značné znečistenie brehov rieky Hron vítame aj mladých členov, ktorí by mali záujem zorganizovať skupinu a vo voľnom čase prispieť k zberu odpadu na brehoch Hrona.

Vrecia na odpad, kosačky prípadne pitný režim zabezpečíme.

Vzhľadom na extrémny nezáujem členov o brigádovanie budeme vďační za každú pomoc členov, ktorí aktívne vo svojom voľnom čase prispejú k zlepšeniu životného prostredia v okolí našich revírov. Zároveň upozorňujeme členov, že Členská schodza na svojom riadnom zasadnutí schválila za neodpracovanie brigády poplatok na zarybnenie vo výške 30€.

 

 

Prihlásiť sa je možné denne na telefónnom čísle 0917 821 193.

Ďakujeme.