MO Želiezovce

AK VÁM PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZAMESTNÁVATEĽ:

V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu dvoch percent. Nahláste zamestnávateľovi údaje občianskeho združenia, ktoré chcete podporiť.

   Naše údaje:

Slovenský Rybársky zväz

ul.Andreja Kmeťa 20

Žilina 010 55

IČO: 00178209

AK PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM:

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. 

Pre vyplnenie online formulára klikni TU.

 V oboch prípadoch nám doručte kópiu odovzdaného formuláru  na adresu MO SRZ Želiezovce, Schubertova 31, Želiezovce 93701.

ĎAKUJEME.